nyköpingsguiden.se

Idrott för alla Sporthallen - tjejgrupp

Öppen idrottsgrupp för tjejer med funktionsvariation. Åldrar 12 år och uppåt.

Samhället förändras hela tiden och därmed även idrotten. Våra svenska föreningar står idag inför några av sina största utmaningar när det gäller att bygga strukturer som passar framtidens medlemmar. Vi lever i en värld som befinner sig i en snabb, och accelererande, förvandling. Det svenska samhället ser inte ut som det gjorde när idrottsrörelsen föddes för drygt hundra år sedan. Ändå bygger svensk idrott på i stort sett sam­ma principer som den en gång formades i. Idrott ska vara för alla. Barn, unga, vuxna, äldre; alla ska kunna vara en del av idrottsrörelsen oavsett förutsättningar, bakgrund och livssituation. Men vi når inte alla grupper i samhället i idag och måste därför hitta alternativ och nya vägar för att idrottsrörelsen ska vara en plats för alla. Tillsammans med våra föreningar och andra samhällsaktörer bedriver vi aktivitetstimmar för att nå de människor som idag inte nås av idrotten runt om i Nyköping och Oxelösund. Allt är gratis, allt är roligt, allt är för dig.


Kontakt

utantext.jpg