nyköpingsguiden.se

Valet är ditt!

Valet är ditt! Vi fokuserar på valet 9 september under vecka 35 och 36. Här på biblioteket finner du information, litteratur, utställningar, miniföredrag och politikermingel.

Under vecka 35 och 36 fokuserar vi på valet 9 september till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Här i biblioteket kommer du finna information, litteratur och utställning som rör valet och demokrati för både barn och vuxna. Onsdag 29/8 är det politikermingel och tisdag 4/9 erbjuder vi en eftermiddag med miniföreläsningar. Drop in och utan kostnad. På bibliotek.nykoping.se hittar du också information. Välkommen till biblioteket!

Politikermingel med speed-dating

Onsdag 29/8 på Nyköpings stadsbibliotek kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.
Välkommen att träffa representanter från de politiska partierna. Språkstöd kommer att finnas.
Inför valet 2018 driver Länsbildningsförbundet Sörmland projektet Ökat valdeltagande 2018. Projektet är folkbildande och syftar till att öka kunskap och delaktighet i samhället bland utrikesfödda och förstagångsväljare med målsättningen att fler röstberättigade skall rösta. Värd i Nyköping är Studieförbunden NBV och Ibn Rushd.

Miniföreläsningar


Tisdag 4/9 i Västra rummet kl. 14.00-16.20.
Ingen föranmälan och utan kostnad. Vi bjuder på fika!

• 14.00-14.20: Hotet mot demokratin. Johan Munthe, nämndledamot i Kultur- och Fritidsnämnden, Nyköpings kommun
• 14.30-14.50: Bibblan bubblar om filterbubblor. Nyköpings stadsbibliotek berättar - Vad är filterbubblor?
• 15.00-15.20: Delaktighet och inflytande i den lokala demokratin. Johanna Sterner, nämndsekreterare, Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun
• 15.30-15.50: Hur vet du det? Nyköpings stadsbibliotek
- om vikten av att vara källkritisk.
• 16.00-16.20: Vikten av lokaljournalistik i partidjungeln, Janna Holmqvist, nyhetschef, Södermanlands Nyheter


Kontakt

Adress: Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping

Telefon: 0155-24 86 86

E-post: info.biblioteket@nykoping.se

Webbplats: bibliotek.nykoping.se

Facebook: @nyköpingsstadsbibliotek