nyköpingsguiden.se

Berga Kulle naturreservat

Berga kulle naturreservat är omväxlande med stora höjdskillnader med flera utsiktsplatser över Kiladalen. 

Berga Kulle passar för vandring eller som utflykts- och äventyrsmål.
Huvuddelen av naturreservatet består av en hög bergsplatå med stort inslag av hällmarkspartier. Inom denna platå finns spärrgreniga tallar med pansarbark och även tallticka.

Här finns mycket gammal barrskog

Områdets naturvärden är främst knutna till den mycket gamla barrskogen som har en påtaglig naturskogskaraktär. På granlågor har också grön sköldmossa påträffats. I övrigt förekommer rikligt med torrakor med bohål samt gott om lågor av både tall och gran.

Hitta till Berga Kulle

Naturreservatet ligger cirka 15 km väster om Nyköpings tätort och cirka 2 km sydväst om Tuna kyrka.

Läs mer om Berga Kulle och hitta kartor och serviceinformation på länsstyrelsen webbplats.