nyköpingsguiden.se

Hornafjärdens naturreservat

I Hornfjärdens naturreservat finns gott om gammal skog med mycket lundväxter om våren. Badplatser hittar du på Majholmen och Hånö. 

I Hornfjärden hittar du gulsippa, tandrot, lungört, underviol och trolldruva

Även på den flackare Majholmen är floran rik med bland annat gulsippa och lungört. På Loviseskär och Askedalsholmen växer lövskog i stor omfattning och även här finns en rik flora. Detsamma gäller barrskogsön Djupviksholmen, där det finns lundväxter som tandrot, trolldruva och glansnäva. Grisselön är en åsholme med förekomst av bland annat backvial.

Läs mer om Hornafjärden på Länsstyrelsens webbplats