nyköpingsguiden.se

Labro ängar naturreservat

Labro är ett kuperat landskap med öppna ängs- och betesmarker, före detta åkrar och mindre höjder med träd och buskar. 

På Labro kan du bland annat se fältgentiana, smörbollar, majviva, kattfot, tofsvipa, rödbena och gulärla.

Naturreservatet Labro ängar ligger intill Nyköpings tätort. I väster ansluter bostadsområdet Bryngelstorp och i öster Sjösafjärden.

Läs mer om Labro ängar på Länsstyrelsens webbplats