Kategori:
Föredrag, Utställningar, Övrigt, Annan lokal, Turista hemma
Period:
2017-05-16 – 2017-05-20
Tid:
Plats:
Nyköpings hamn
Pris:
Fri entré

Briggen Tre Kronor af Stockholm / Hållbara Hav - stadsbesök

Briggen Tre Kronor af Stockholm och Hållbara Hav arbetar för ett framtida friskt och levande Östersjön.

Den 16-20 maj görs ett stadsbesök i Nyköping. Ta del av miljöutställningar, öppet skepp och aktiviteter i hamnen.

Program

16 maj:

17 maj:

Detaljerat program publiceras inom kort.

 

Segla med Briggen Tre Kronor:

  • 16 maj, dagssegling Norrköping - Nyköping
  • 19 maj, middagskryssning i Nyköping, 4 timmar
  • 20 maj, dagssegling Nyköping - Nynäshamn

Bokas via https://briggentrekronor.rezdy.com/index

 

Om Hållbara Hav
Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar vi för en hållbar utveckling för Östersjön. Hållbara Hav bildades 2011 och samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav belyser Östersjöns miljö och möjligheter, visar på de insatser som initierats och som pågår, samt de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid. I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning, briggen Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen. Hållbara Hav finner du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen. 2016 bildades Stiftelsen Hållbara Hav för att stödja arbetet ytterligare. www.hallbarahav.nu, www.stiftelsenhallbarahav.org

Briggen Tre Kronor - Expedition Hållbara Hav
Briggen Tre Kronor är ett nybyggt träfartyg efter ritningar från en förlaga byggt runt 1850. Projektet ansågs omöjligt, när tankarna tog form i mitten av 1990-talet. Detta till trots har hon, 2017, seglat i 10 säsonger som symbol för kampen som bedrivs för en friskare Östersjö. Under Kronprinsessan Victorias beskydd och i samarbete med Stockholms universitet/Östersjöcentrum har vi inom vårt projekt Hållbara Hav utvecklat föredrag samt miljöutställningar om Östersjöns situation som visas vid stadsbesök runt Sveriges kust. Vi har även ett viktigt uppdrag att ta vattenprover runt hela Östersjön på beställning av universiteten samt att utbilda ungdomar som gör sin sjömanspraktik ombord. 2016 bildades Stiftelsen Hållbara Hav för att stödja arbetet ytterligare.
www.briggentrekronor.se, www.hallbarahav.nu, www.stiftelsenhallbarahav.org

Kontakt
Adress:
Nyköping, Östra Längdgatan
Telefon:
0155-24 82 00