G:a Pumpstationens Konst & Hantverkscafé

"Av en upp och nedvänd borrmaskin, några järnplattor och en badbalja tillverkades min första drejskiva". Idag har den gamla Pumpstationen blivit hantverks- och trädgårdscafé, där Cornelia Erikssson ställer ut sin konst.

Trädgårdscafé och galleriutställningar

Hela våren och sommaren kommer trädgårdscafét och utställningen att vara helgöppen. I trädgården till cafét kan man spela boule och träna sina golfputtar. Bouleklot och golfklubbor finns att låna gratis i cafét.