Nyköpings Musikskola

Den kommunala musikskolan är öppen för skolbarn från och med årskurs 4. I mån av plats kan även elever i förskoleklass till och med år 3 få tillgång till musikundervisning. I årskurs 4-8 erbjuds eleverna ”Elevens val” med exempelvis Rock- och Pop-inriktning där musiklärare kommer till skolorna. Musikskolan gör cirka 150 konserter om året.

Musikskolan har sin expedition på Rosenkällavägen 41, Tonborgen.

Tfn administration 0155 - 24 87 65 rektor 0155 - 24 87 67.