Ösvreta Gårdsbutik

Vår gårdsbutik erbjuder varierade produkter från den egna gården såväl som från andra lokala producenter.

Från den egna gården finns bland annat:

  • Nöt- och lammkött
  • Mjölk och yoghurt


De andra producenterna bidrar bland annat med:

  • Fina tomater
  • Saft
  • Marmelad.

Öppettider
Onsdag-fredag klockan 11.00-18.00
Lördag-söndag klockan 11.00-16.00