Tillvara Odlingar

Tillvara Odlingar är en småskalig grönsaksodling på Stora Flättna. Här odlas en mångfald av grönsaker med naturgödsel och utan kemiska bekämpningsmedel.

Skörden säljs på marknader under augusti och september. Till 2018 är planen att det ska fungera som ett andelsjordbruk, så att konsumenten får förboka sin andel.