Vi som jobbar.

Gästabudsåret växer fram. Mycket planering, samordning och arbete ligger bakom. Det är främst Nyköpings föreningar och arrangörer som skapar allt som kommer att hända! Nyköpings kommun står för samordning och marknadsföring. Här ser du oss på Nyköpings kommun som arbetar med Gästabudsåret 2017.

Jubileumsgeneral

  • Ulf Westman, projektledare Gästabudsåret 2017, 0155-24 84 81

Besöksnäring

Evenemangssamordnare

Kulturprogram

Särskilda projekt

Praktiskt arbete och drift inför evenemang

Marknadsföring