Råd och hjälp

Du kan boka ditt möte eller evenemang på flera sätt!
Det vi har gemensamt är att alla, oavsett vem vi företräder, vill bjuda dig som arrangör i Nyköping en god service och ett varmt välkommen hit!

Mötesplats Nyköpings personliga möteslots – Susanna tar emot din förfrågan och lotsar dig sedan vidare för att på bästa sätt kunna uppfylla dina behov. Kontakta henne på 0155-45 70 40.

Vi erbjuder kostnadsfritt

  • Administrativt ansvar vid framtagandet av en formell och unik ansökan för kongressen/mötet.
  • Presentationsmaterial om Nyköpings unika möjligheter.
  • Koordinering och preliminärbokning av hotell och möteslokaler.
  • Studiebesök och visningsresor där vi presenterar möteslokaler, hotell och övriga kringarrangemang för mötets beslutsfattare.
  • Förslag på upplevelser, sociala program, kringaktiviteter, lokala transporter och eventuella extra resor i anslutning till kongressen/mötet.
  • Förmedling av kontakter till professionella arrangörer och konsulter som kan hjälpa till både före och under kongressen/mötet.
  • Effektiva nätverk inom offentlig sektor, föreningsliv och näringsliv.
  • Som er part delta i utvärdering och utveckling av årliga mötesplatser i Nyköping.

Ladda ner vårt infoblad

Här kan du ladda ner en pdf där vi kortfattat berättar vad vi erbjuder för tjänster och ger dig samlad info om Nyköping. Ha den på ditt skrivbord eller visa den för en kollega, kanske kan Nyköping vara den rätta platsen för nästa års kongress eller föreningsmöte? 

Ladda ner infobladet om möten i Nyköping här