Råd och hjälp

Du kan boka ditt möte eller evenemang på flera sätt!
Det vi har gemensamt är att alla, oavsett vem vi företräder, vill bjuda dig som arrangör i Nyköping en god service och ett varmt välkommen hit!

Mötesplats Nyköpings personliga möteslots – Susanna tar emot din förfrågan och lotsar dig sedan vidare för att på bästa sätt kunna uppfylla dina behov. Kontakta henne på 0155-45 70 40.

Vi erbjuder kostnadsfritt

  • Administrativt ansvar vid framtagandet av en formell och unik ansökan för kongressen/mötet.
  • Presentationsmaterial om Nyköpings unika möjligheter.
  • Koordinering och preliminärbokning av hotell och möteslokaler.
  • Studiebesök och visningsresor där vi presenterar möteslokaler, hotell och övriga kringarrangemang för mötets beslutsfattare.
  • Förslag på upplevelser, sociala program, kringaktiviteter, lokala transporter och eventuella extra resor i anslutning till kongressen/mötet.
  • Förmedling av kontakter till professionella arrangörer och konsulter som kan hjälpa till både före och under kongressen/mötet.
  • Effektiva nätverk inom offentlig sektor, föreningsliv och näringsliv.
  • Som er part delta i utvärdering och utveckling av årliga mötesplatser i Nyköping.