Bälinge kyrka

Kyrkan, med anor från 1100-talet, anses vara en av de mest intressanta i Södermanland. Dess byggnadshistoria är i mångt och mycket knuten till den mäktiga släkten Gyllenstierna.

Kyrkan, med anor från 1100-talet, anses vara en av de mest intressanta i Södermanland. Dess byggnadshistoria är i mångt och mycket knuten till den mäktiga släkten Gyllenstierna, under 1600-talet herrar till traktens största herresäten - Nynäs och Björksund. I Bälinge kyrka kom den beryktade "Pintorpafrun" Beata von Yxkull att få sin sista viloplats tillsammans med maken riksrådet Erik Gyllenstierna. Kyrkans valv pryds av fantasifulla kalkmålningar utförda av Peder målare under 1620-talet.