Bärbo kyrka

I början av 1200-talet murade bönderna upp sin kyrka som troligtvis haft sin föregångare i trä. Bärbo är en typisk sörmländsk herrgårdssocken, sedan länge dominerad av sätesgårdarna Täckhammar, Tista och Nääs.

Till bygdens och även kyrkans historia är knutna en rad högättade gestalter med namn som Grip, Tott, Oxenstierna, Rosenhane, Wachtmeister m fl.