Bärstakärret naturreservat

Det 5 hektar stora Bärstakärret bildades i relativt sen tid genom sjön Yngarens sänkning under 1860-talet. En träspång utgår från parkeringsplatsen och sträcker sig in i reservatet.

Bärstakärret bildades i relativt sen tid genom sjön Yngarens sänkning under 1860-talet. Då kom en strandremsa vid Bärsta att blottläggas liksom ett antal källor, vilka tidigare mynnat på sjöbotten. Källornas vatten är kalkhaltigt och silar över det landvunna området, som därigenom utvecklats till ett rikkärr av stort botaniska intresse.

Bärstakärrets naturreservat ligger vid sjön Yngarens sydöstra vik, cirka 200 meter sydväst om Bärsta gård. Det nås från vägen mellan Stigtomta och Halla. Bilen parkeras lämpligen vid badplatsen.