Båvenöarna naturreservat

Reservatet omfattar 15 öar och skär med omgivande vattenområden i mellersta delen av sjön Båven. Sjön är delvis en utpräglad sprickdalssjö.

Naturreservatet ligger centralt i sjön Båven och cirka 30 kilometer norr om Nyköping och 22 kilometer öster om Flen.

Sjön är delvis en utpräglad sprickdalssjö. Tydliga djuprännor går genom reservatet. En djupsänka sträcker sig från Gullfjärden upp mot Fiön och Älgön. Djupet uppgår här till mer än 20 meter.

En annan utpräglad djupränna går längs nordöstra reservatsgränsen mellan öarna och Hyltingelandet. Vattendjupet är också här på flera ställen mer än 20 meter och kulminerar i ett bäcken mellan Älgön och Aspön inom vilket man finner Båvens största djup 48 meter - cirka 300 meter norr om Älgön.