Berga Kulle naturreservat

Naturreservatet ligger cirka 15 km väster om Nyköpings tätort. Huvuddelen av naturreservatet består av en hög bergsplatå där vissa tallar har en ålder av 250 till 300 år.

Berga Kulle naturreservat är mycket omväxlande med stora höjdskillnader som erbjuder goda utsiktsplatser över stora delar av Kiladalen. Området passar även för vandring eller som utflykts- och äventyrsmål. Naturreservatet ligger cirka 15 km väster om Nyköpings tätort och cirka 2 km sydväst om Tuna kyrka.

Huvuddelen av naturreservatet består av en hög bergsplatå med stort inslag av hällmarkspartier. Inom denna platå påträffas spärrgreniga tallar med pansarbark. I många av dem påträffar man också tallticka.

Områdets naturvärden är främst knutna till den mycket gamla barrskogen som har en påtaglig naturskogskaraktär. På granlågor har också grön sköldmossa påträffats. I övrigt förekommer rikligt med torrakor med bohål samt gott om lågor av både tall och gran.