Bergshammars kyrka

När Bergshammars kyrka byggdes på 1400-talet ersatte den en äldre kyrka av trä. Kyrkan står kvar i så gott som ursprungligt skick än idag, med bland annat de ursprungliga valven bevarade.

När Bergshammars kyrka byggdes på 1400-talet ersatte den en äldre kyrka av trä. Kyrkan står kvar i så gott som ursprungligt skick än idag, med bland annat de ursprungliga valven bevarade. Sakristian byggdes 1680. Kalkmålningarna är gjorda av en målare Peter och togs fram 1967 då de tidigare överkalkats. Motiven är i huvudsak bibliska.

Den medeltida dopfunten har ett fat av mässing från 1950. Träaltaret i ek skänktes till kyrkan 1956 och har ett altarkrucifix från 1800-talet. 1671 byggdes predikstolen, ett verk av stockholmsmästaren Lars Olsson. Kyrkans lilla mässingsljuskrona är en gåva 1670 av mässingsfabrikanten Wilem Momma i Nyköping. Den stora kronan skänktes av Johan Warnstedt 1774. Dessa två har också sina gravplatser inne i kyrkan. Vid uppgången till orgelläktaren finns en järngrind, gjord av socknens egen konstsmed Artur Olander. Storklockan är gjuten i Stockholm 1673 och lillklockan bär årtalet 1846.