Dagnäsön naturreservat

Dagnäsöns naturreservat består av en halvö i sjön Båvens sydöstra del. Reservatet kan nås via vägen mot Sofielund från allmänna vägen 223 mellan Björnlunda och Nyköping.

Halvön Dagnäsön och dess omgivande vatten bildar tillsammans det cirka 123 hektar stora Dagnäsöns naturreservat, 53 hektar är land. En smal grusbrygga förbinder den egentliga ön med fastlandet. Naturen är omväxlande med markanta bergspartier, grusåsar, åkermarker, hagar och lundområden med rik flora.

Faunan domineras av klarvattensjöns arter som fiskgjuse och storlom. Landskapsbilden i reservatet präglas av Båvens flikiga vattensystem och Klevalandets mäktiga förkastningsbranter. Området avsattes som naturreservat 1975. Delar av Dagnäsön naturreservat är fågelskyddsområde. De åkrar, ängar och hagar som finns på Dragnäsön sköts idag främst genom slåtter och bete.

Vägbeskrivning
Från Nyköping - väg 223 mot Mariefred, avfart Sofielund. Allmän väg slutar ca 2 km öster om Sofielund. Resten av sträckan fram till Dagnäsön är enskild väg.