Fiholms slott, Eskilstuna

Slottet är ritat på 1630-talet i holländsk-fransk renässansstil. Parken är öppen för allmänheten och slottet för privata bokade visningar (grupper). Café, utställningar och presentbod i stenladugården under sommaren.

Fiholms slott består av två ståtliga flygelbyggnader som uppfördes av rikskanslern Axel Oxenstierna under 1640-talet och utgör ett vackert exempel på den tidens europeiska byggnadsideal. Ritat på 1630-talet i holländsk-fransk renässansstil. Parken är öppen för allmänheten och slottet för privata bokade visningar (grupper). Café, utställningar och presentbod i stenladugården under sommaren.

Ägare
Charlott och Göran Mörner