Fiske i Södermanland

I Sörmland kan du fiska både i insjöarna och längs med kusten. Till många av insjöarna kan du lösa fiskekort.

Södermanlands län bjuder på ett rikt och varierande utbud av fiskemöjligheter för den fiskeintresserade.

Längs med kusten gäller fritt handredskapsfiske. För de mindre sjöarna utan fiskekort gäller tillstånd av markägaren.

Om du har frågor gällande fiske kan du kontakta Länsfiskekonsulenten. Du kan även läsa mera om fiske i Södermanland på Länsstyrelsens hemsida och i fiskeguiden för Södermanland. Fiskeguiden kan du även hämta på Nyköpings turistbyrå.

Länsfiskekonsult
Jimmy Blom, tel 010-2234248