Fjällmossen naturreservat

Fjällmossen är ett av Mellansveriges största myrar och våtmarker, på totalt 480 hektar. Om man har tur kan man här få uppleva orrspel eller tjäderspel.

Naturreservatet Fjällmossen är ett av Mellansveriges största myrkomplex. Området består totalt av 480 hektar, varav hälften finns inom Östergötlands län. Fjällmossen är en plats för tystnad och stillhet och är för många en okänd plats.

Fjällmossen innehåller flera växter som normalt finns i de norra eller västliga delarna av Sverige. Det gäller bland annat de ovanligt rika förekomsterna av tuvsäv – en västlig och nordlig art i Sverige, men också två utpräglat västliga vitmossearter – drågvitmossa och snärjvitmossa. Här har man också chansen att uppleva orrespel, tjädespel samt se häckande tranor. Under häckningstider finns det även möjlighet att se rovfåglarna som håller till i Fjällmossen.

Vägbeskrivning:
Mossen ligger cirka 6 kilometer söder om Ålberga, cirka 40 kilometer väster om Nyköping.