Halla kyrka

Kyrkan byggdes sannolikt under slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Den består av långhus med ett rakt avslutat kor och en sakristia i öster. Sakristian har samma bredd som koret och tillkom troligen på 1400-talet.

Långhusets innertak har ett rikt dekorerat stjärnvalv. Ett vapenhus uppfördes på senmedeltiden men revs 1795 när västra ingången togs upp.

I juli 1434, när de nordiska biskoparna var samlade i Vordingborg nere i Danmark, utfärdade de ett par brev angående sörmlänska kyrkor. Det ena gällde Ösmo, det andra Halla, och i bägge lovades fyrtio dagars avlat från botgörningar för dem som besökte dessa kyrkor vid vissa högtider. Då det gällde Halla, "framsträcktes en hjälpande hand" för kyrkans uppmurande (structura), byggande (fabrica) eller prydande (ornamentis). På så sätt skulle Halla sockenmän få en hjälp i sin möda för kyrkans förskönande.

Källa: Halla kyrka, Sörmländska kyrkor 22, Södermanlands museum.