Harpsund herrgård, Flen

Sveriges tidigare statsministers representationsbostad. Parken är öppen för besökare, tillgängligheten är dock begränsad när huset är bebott.

Harpsund ligger i Mellösa socken 12 km från Flen i Södermanland. Gården och dess jord- och skogsbruk testamenterades 1953 till staten av Carl August Wicander att användas som rekreationsbostad för Sveriges statsminister.