Husby-Oppunda Kyrka

Husby-Oppunda ligger i hjärtat av Sörmland mellan sjöarna Långhalsen och Lidsjön. Dess läge mellan sjöarna var av stor betydelse för kommunikationen. Här finns ett antal järnåldersgravfält, rester av fem bygdeborgar och tre runstenar.

Strax väster om kyrkan finns en av landskapets största gravhögar, vilket kan vara en sista vilostad för en sveakonung eller i alla fall någon högt uppsatt person.

Husby-Oppunda kyrka är vår bästa kyrka för sång- och musik med sin fina kombination av rymd, akustik samt att alla ser och hör bra. Här ligger den berömda släkten Rosenhane begravda.

Källa: Husby Oppunda kyrka, Sörmländska kyrkor 67, Södermanlands museum.