Kärrboda gårdsmuseum

Museum i Kärrboda vid Marsviken, utställning baserad på Otto Hedins fågelsamling.

Två offentliga visningar, i övrigt efter överenskommelse.