Kila-åns Kastal

Nära Lindbacke byggdes en kastal för att försvara det dåtida inloppet från Svanviken. Denna kastal är troligen äldre än den försvarsborg som var grunden till Nyköpingshus.

Nära Lindbacke byggdes en kastal för att försvara det dåtida inloppet från Svanviken. Denna kastal är troligen äldre än den försvarsborg som var grunden till Nyköpingshus.