Kila kyrka

Kila kyrka är från 1964, av den medeltida kyrkan återstår endast grundmurarna.

År 1750 invigdes en ny kyrka, byggd av trä i korsform och vitputsad. Den var dock enkel och dåligt uppförd och på 1960-talet befanns byggnaden vara i så dåligt skick att man beslöt bygga en helt ny kyrka efter ritningar av arkitekten Kurt von Schmalensee. Den är byggd i vitslammat tegel i en enkel och stram stil med två smäckra torn förenade av ett förgyllt kors. Kyrkans förnämsta utsmyckning är den stora mosaiken i koret efter skisser av konstnären Bengt Olof Kälde.