Kustlinjen

Kustlinjen är en cykelled i skärgården. Cykla Öregrund-Stockholm-Västervik (565 kilometer). Till huvudsträckningen finns kompletterande linjer i skärgården och på öarna.

Kustlinjen skapar möjligheter att kombinera cykel och båtfärder. Linjen är skyltad med röda skyltar. Linjen finns utförligt beskriven på en karta i skala 1:250 000.