Labro ängar naturreservat

Naturreservatet Labro ängar ligger intill Nyköpings tätort, mellan bostadsområdet Bryngelstorp och Sjösafjärden. Det går lätt att gå här med barnvagn.

Labro är ett småkuperat landskap med öppna ängs- och betesmarker, före detta åkrar och mindre höjder med träd och buskar. Här finns stigar och informationstavlor.

Området är inte anpassat för personer med funktionsnedsättningar.

Växter och djur som är knutna till att markerna nyttjas för bete och slåtter kan ses här. Exempel på växter är bland annat fältgentiana, smörbollar, majviva, kattfot, tofsvipa, rödbena och gulärla.