Långö naturreservat

Reservatet ligger i skärgården mitt emellan Trosa och Oxelösund, 25 kilometer öster om Nyköping. Området består av de stora öarna Långö och Björkskär samt cirka 250 holmar och skär.

Långö omfattar östra delen av den stora ögruppen Långö-Ringsö-Hartsö som är belägen sydost om fjärden Tvären. Ön innehåller en mängd intressanta miljöer.

Hällmarkstallskog är den vanligaste naturtypen och i fuktiga svackor växer ofta granskog med inslag av myrar och kärr.