Ludgo kyrka

Ludgo är en kyrka med dimensioner utöver det vanliga, vilket tyder på dess rang som häradskyrka. Den äldsta delen av stenkyrkan kom till i slutet av 1100-talet och de övriga delarna på 1600-talet.

Kyrkans interiör är fortfarande präglad av 1600-talet, Den stora altartavlan föreställer den gisslade Kristus och är ett verk av Burchard Precht från 1690-talet. Andra intressanta föremål är två runda trätavlor från början av 1400-talet, dopfunt från 1200-talet, två sandstensskulpturer från 1400-talets Lübeck samt en Mariaskulptur från 1250. Ett av kyrkans finaste föremål är den karolineruniform som tillhörde den vid Fredikshald 1718 stupade 19-årige löjtnanten Carl Vilhelm Drakenhielm. Många andra textilier och silverföremål finns också, dock har den vackra 1300-talskalken blivit stulen.