Upplevelsestig vid Stendörrens naturreservat

Genom århundradena har havet - Östersjön - påverkat människornas liv. Och människorna har påverkat havet och livet i och kring det. Om detta samspel berättar gula skyltar längs stigen.

Det handlar om livet i skärgården, om fiskare, lotsar och jägare. Om vass, fästingar, fiske, fåglar, krogar, grävlingar... Det handlar om havets vågor, ängens gräs och skogens sus. Det handlar om skärgård, människor och djur.

Längs stigen finns inte bara skyltar med text och bild. Här finns också en skalbagge att rida på, en skrakholk att kika in i, fåglar att spana efter och mycket mer.

Stigen är två kilometer lång. Den går över stockar, stenar och rötter. Ibland går det uppför, ibland nerför. Det finns två genvägar att ta om man inte vill gå hela stigen. Man kan gå stigen från vilket håll som helst.

Stigen vid Stendörren är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Länsstyrelsen i Södermanlands län.