Museum

Ett tjugotal olika museum finns i och runt omkring Nyköping. F11 flygmuseum, försvarsanläggningen Femörefortet, Gripes modellteater museum, Sunlights bilmuseum, Bälinge skärgårdsmuseum, klostermuseet. Ja det är bara en del av alla museum i närområdet.