nyköpingsguiden.se
Nyköpings historia

Nyköpingshus är centrum för stadens historia

Nyköpingshus är ursprungligen en medeltida borg som byggdes på i omgångar. Nu kan du besöka Kungstornet och se olika utställningar – spännande för både små och stora. 

Passera den stora pestråttan in i borgen, uppför trappan och se svärd, dolkar och
andra medeltida vapen som användes av riddare och krigare.
Besök gärna musei-shopen på vägen ut.

Tips: Runt vallarna kring slottet finns stora gräsytor där skolbarnen firar avslutning,
åker pulka och många har picknick där. Slottet är öppet alla dagar sommartid. September - april är det öppet på söndagar.   
sormlandsmuseum.se

Historien

Medeltiden
Nyköping grundades år 1187 och är en av Sveriges äldsta städer. På 1000-talet restes en runsten för att markera en större boplats men man har bott här sedan bronsåldern.

På medeltiden lät även kungarna Birger Jarl och Magnus Ladulås bygga en borg som blev
grunden till det vi idag kallar Nyköpingshus. Men medeltidens stora händelse i Nyköping är det gästabud som hölls 1317 när kung Birger lät fängsla sina bröder Erik och Valdemar. Enligt traditionen kastade kungen nyckeln till fängelset i Nyköpingsån.

Renässanstiden
När sedan Karl IX var kung på 1500-talet tyckte han att borgen var omodern och byggde om den till ett av de mest luxuösa slott man då kunde tänka sig. Renässansslottet som då var stadens stolthet brann ner i en brand som ödelade staden år 1665. Hela staden, med broar och i hamnen förtöjda fartyg brändes återigen ned till grunden av ryska armén den 25 juli 1719. Bara Allhelgona kyrka, Västra klockstapeln och några småhus klarade sig.

Läs mer om Nyköpings historia i en folder som finns att hämta på Turistbyrån på Stora Torget.