nyköpingsguiden.se
Funktionsrätt Sörmland

Funktionsrätt Sörmland

Funktionsrätt Sörmland är en samarbetsorganisation för 26 funktionshinderföreningar med sammanlagt ca 8 500 medlemmar.

Vår uppgift är att arbeta för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla samhällets områden. Genom Handikappföreningarna Sörmland samarbetar och stöttar föreningarna varandra så att våra gemensamma mål ska få större genomslag i samhället.

Tillgänglig natur - ökad livskvalitet.
Människor blir friskare och gladare av att vistas i naturen. Många vill komma ut mer i naturen än vad de gör idag. Genom projekt Tillgänglig Natur skapar Handikappföreningarna Sörmland möjlighet till ökad livskvalitet genom naturupplevelser.

Tillgänglighet

Barnvänligt Hiss Hjärtstartare Parkering Rullstolsanpassat Rökfritt Toalett för funktionshindrade Wifi