Botanisk vandring

Blommor

Onsdag 13/07 2022 , kl. 13:00 - 14:00

Floravandring

Hans Sandberg från Länsstyrelsen tar oss med på en floravandring i Stendörrens naturreservat där vi bekantar oss med växter som lever i gränslandet mellan hav och land. Samling vid naturum.

Kontakt

Plats: Stendörren

Adress: Aspnäset, Stendörren, 611 99 Tystberga
Telefon: 010-223 44 20

Kommande datum

  • Onsdag 13/07 2022
    13:00 - 14:00