Kurs

Diplomerad Ledare

ledarskap, ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt

Torsdag 02/09 2021 , kl. 16:00 - 19:00

Pris: 14500 Köp

Vem kan gå kursen?

Diplomerad ledare riktar sig till de som vill arbeta som ledare eller som redan idag har en arbetsledande roll, de som är nya i sina roller som ledare eller tänker sig en framtid i en sådan roll/befattning. Med ledare avses till exempel arbetsledare, gruppledare, teamleader, koordinator, samordnare eller projektledare.

Mål

Utbildningens mål är att deltagaren får rätt verktyg för att kunna vara och bli en trygg ledare som vägleder, inspirerar, planerar, delegerar, motiverar och fördelar arbetet för en given grupp samtidigt som samma person oftast själv är en del av det dagliga operativa arbetet.

Kursinnehåll

En ledare ska hantera såväl gruppen som sådan samt olika individer. Ledaren ska klara av att lösa konflikter och hantera olika personligheter i en specifik gruppdynamik samtidigt som gemensamma mål ska sättas och följas upp inom angivna tidsintervall. De olika individernas styrkor ska tas tillvara på bästa möjliga sätt och att skapa god laganda och stämning är viktigt. Ledaren ska även inse vad kostnader och vinster innebär för verksamheten i såväl tid som ekonomi, samt tillse att arbetsmiljö & arbetsrätt är god och minst når upp till lagar och regelverk satta krav. Kursen behandlar de tre grundpelarna i rollen av vara ledare:

  • Ledarskap
  • Arbetsmiljö & arbetsrätt
  • Grunderna i ekonomi

 

Utbildningen ska ge dig som redan arbetar i en ledarroll skarpa verktyg och användbara kunskaper i ditt dagliga arbete som ledare, komma tillrätta, trivas och växa i din roll som ledare, men också för dig som idag inte arbetar som ledare men önskar att utveckla din karriär och bli attraktivare på arbetsmarknaden.

Kursupplägg

Kursen pågår under 15 veckor. Torsdagar 4 studietimmar lärarledd undervisning i klassrum i Nyköping och 2 studietimmar självstudier/distansstudier i veckan. Undervisningstillfällena genomförs med konkreta och praktiska exempel och dialog kring ämnena. Du skall även ha möjlighet att hämta och bearbeta information i ämnet via internet.

Litteratur/Material

Kostnad för kursmaterial tillkommer. Vilken litteratur som kommer att används i det olika delkurserna meddelas i kallelsen.
Kursavgiften kan avbetalas på 3 månader.

Kursintyg

Vid avslutad utbildning erhåller man ett diplom för aktuell utbildning vid minst 75 procents närvaro.

Övrigt

För att förebygga spridningen av covid-19 anpassar vi antalet deltagare till mindre grupper om max 6 deltagare. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål. Det är allas ansvar att hindra spridningen av smitta och vi förutsätter att du som går en kurs hos oss visar hänsyn och inte utsätter andra för risk.

Kontakt

Plats: Fruängsgatan 22 Nyköping

Adress: Fruängsgatan 22 Nyköping
Telefon: 0855094935

Kommande datum

  • Torsdag 02/09 2021
    16:00 - 19:00