Föreläsning om elevers psykiska hälsa

En del av en kvinnan ansikte

Onsdag 07/10 2020 , kl. 18:00 - 19:00

Pris: Gratis

En föreläsning med Anette Wikström, docent vid tema Barn på Linköpings universitet. Anette Wikström har lett ett forskningsprojekt om ungdomars definitioner av psykisk (o)hälsa.

"Att känna sig nere och ha svårt att somna – elevers perspektiv på psykisk hälsa och vilka insatser som behövs". En föreläsning med Anette Wickström, biträdande professor vid Linköpings universitet.

Svenska skolelever uppger ett högt välbefinnande. Samtidigt visar mätningar på ökade besvär som exempelvis magont, nedstämdhet och sömnsvårigheter, vilka i sin tur rapporteras som psykisk ohälsa.

Okunskapen har emellertid varit stor om vad elevernas besvär egentligen står för. Med utgångspunkt i högstadieelevers berättelser belyser föreläsningen risken med att homogenisera elevernas problem. Resultaten synliggör också skolans betydelse för att identifiera elevernas olikartade behov som grund för det hälsofrämjande arbetet. 

Föreläsningen hålls i Historieverkstaden mellan kl.18-19.

Kontakt

Adress: Tolagsgatan 8, Nyköping
Telefon: 0155-245700

Kommande datum

  • Onsdag 07/10 2020
    18:00 - 19:00