I dialog med materialen: Lera

Två händer håller och pressar en lerklump mellan fingrarna.

Fredag 12/11 2021 , kl. 09:30 - 15:30

Prisinformation

Ordinarie 900 kr Student och arbetssökande 450 kr
Första delen i Sörmlands museums serie "I dialog med materialen" utgår från materialet Lera.

Första delen i Sörmlands museums seminarieserie I dialog med materialen utgår från materialet Lera, och tar avstamp i museets pågående utställning Mera Lera – en utställning om lera som material, process och objekt.

Seminariet lägger tyngdpunkten vid betydelsen av fysisk och praktisk erfarenhet, handlingsburen kunskap och materialkännedom i ett samhälle som i allt högre grad fragmentiseras, akademiseras och digitaliseras.

Vad betyder den fysiska och taktila erfarenheten av världen? Vilken plats ges materialitet och materialkännedom? Har vi ett språk som förmår uttrycka vår praktiska erfarenhet? Vad kan hantverkskunskap tillföra dagens forskning – och samhällsutvecklingen i stort?

Vi har samlat ett startfält av kunniga och inspirerande föreläsare som alla har gedigen erfarenhet av att arbeta med, forska kring och reflektera över lera och som närmar sig ämnet, frågorna och materialet från olika utgångspunkter, och i ett annorlunda panelsamtal låter vi föremål och material ta fysisk plats i diskussionen.

Föreläsare:

Mårten Medbo, utbildad på Konstfacks linje för glas och keramik. Medbo är den första i Sverige att disputera i konsthantverk och 2016 erhöll han doktorsgrad i ämnet vid HDK, Göteborgs universitet, med avhandlingen Lerbaserad erfarenhet och språklighet. Han är främst verksam som keramiker, men har även arbetat med offentlig konst och studioproduktion i glas.

Katarina Botwid, arkeolog, keramiker, och konstnär. Medverkar i: Keramik och porslin i Sverige genom 7000 år. Avhandling: The Artisanal Perspective in Action: An Archaeology in Practice. Avhandlingen belönades med Westrupska priset 2017 av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund för förtjänstfull avhandling inom arkeologi. Utifrån praktisk kunskap och erfarenhet om material, hantverk och teknik närmar hon sig arkeologisk keramik och forntida keramiker i sin analys.

Curatorsgruppen SLAM – SLAM består av Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Karin Auran Frankenstein och Moa Lönn. SLAM arbetar kollektivt i konstnärliga processer, curatoriella projekt och nätverk inom det utvidgade fältet kring samtida konst och konsthantverk, där experimentell keramik ingår. SLAM medverkar med den platsspecifika installationen Sediment samt videoverket När leran talar på Sörmlands museum inom ramarna för utställningen Mera Lera.

Johannes Riesterer, ursprungligen tysk möbelsnickare som 1993 kom till Sverige, hamnade på en kurs i lerbygge och är sedan dess ohjälpligt fast i lerbruket. Förutom att vara en av Sveriges absolut mest erfarna lerbyggare, med otaliga nybyggnads- och renoveringsprojekt, är Johannes även ugnsmurarmästare med mästarbrev från Finland och specialiserad på massugnar. Johannes arbetar med lerbygge och ugnsmurning i det egna företaget Eld och Lera och är även en frekvent anlitad kursledare och föredragshållare.

Johanna Jonsson och Albin Karlsson bildar duon Polymorf, en multidisciplinär praktik för arkitektur, design och forskning som arbetar i gränslandet mellan hantverk och digitala fabrikationsmetoder. Genom att kombinera Johannas färdigheter inom hantverk och konst med Albins inom programmering och procedural modellering utforskas nya områden med utgångspunkt i både fysiska och digitala processer. Nuvarande fokus är riktat mot keramisk 3D-printning och generativ design för att skapa unika skulpturala designobjekt liksom arkitektoniska byggnadselement.

Kennet Williamsson – självlärd keramiker och konstnär. Hans konstnärskap präglas av en imponerande mångsidighet och omfattar såväl stora och kraftfulla skulpturer som det allra mest delikata bruksgods. Han har undervisat i keramik på Konstfack i Stockholm, HDK Göteborgs universitet, Capellagården Öland och vid workshops i de nordiska länderna samt Korea och Indien. Williamsson är representerad vid bl a Nationalmuseum och har som förste svenska keramiker tilldelats statlig konstnärslön.

Kostnad

Ordinarie 900 kr
Student och arbetssökande 450 kr
Lunch och fika ingår i biljettpriset.

Sista dag för anmälan och biljettköp: 1 november 2021

Kontakt

Plats: Sörmlands museum

Adress: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping
Telefon: 0155-24 57 00

Kommande datum

  • Fredag 12/11 2021
    09:30 - 15:30