Klimatpolitiska rådet med Anna Elofsson

Utredare på Klimatpolitiska rådet

Idag , kl. 18:00 - 19:30

Pris: 150 kronor Köp
Pris: 150 kronor
Sverige har skarpa mål för minskade utsläpp av växthusgaser - men hur går det? Anna Elofsson, utredare på Klimatpolitiska rådet, berättar om hur rådets arbete går till.

Sverige har skarpa mål för minskade utsläpp av växthusgaser - men hur går det? Sedan 2018 finns ett klimatpolitiskt ramverk som samlar dessa mål med tillhörande lagstiftning och en kontrollfunktion. Ramverket är antaget av riksdagen med det övergripande målet att Sverige senast år 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Klimatpolitiska rådet är en del av ramverket, med uppdrag att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen har beslutat om. Anna Elofsson, som arbetar som utredare på Klimatpolitiska rådet, har arbetat i flera statliga utredningar med anknytning till klimatpolitiken. Under kvällen kommer hon att berätta om hur rådets arbete går till och vad som står i den nya rapport som rådet släpper i slutet av mars.

Kontakt

Adress: Östra Trädgårdsgatan 3 Nyköping
Telefon: 0155-29 20 80

Kommande datum

  • Torsdag 18/04 2024
    18:00 - 19:30