Konstdygnet ”Värld i Träda”

En grön bild med ritade händer och kuber. I texten står det konst dygnet 1-2 oktober 2020 Nyköping

Imorgon , kl. 00:00 - 23:59

Konstdygnet tar avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord som visas på Sörmlands museum.


Tillsammans med konstnärer, forskare och filosofer gör vi en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Hur kommer vi se tillbaka på tiden i påtvingad träda? Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?

Årets konferens skulle ha arrangerats på Sörmlands museum. Under rådande pandemi kommer den istället att hållas digitalt med hjälp av Zoom och andra digitala plattformar.

Konstdygnet tar avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord som visas på Sörmlands museum. Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från produktion för att motverka utarmning av jorden.

När Elisabeth Tamm, som drev Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Sörmland under det tidiga 1900-talet, beställde en matta till biblioteket på gården ville hon att den skulle avbilda en åker i träda. Tamm såg trädan som ett praktiskt verktyg i jordbruket, men också som en politisk och psykologisk metafor för en tid som inrymmer möjlighet till eftertanke och återhämtning. Den historiska mattan går att se i utställningen. Då den blivit för skör att beträda har Åsa Elzén även skapat en ny version av mattan att samlas på och tänka utifrån. Trädan, i sin mångtydighet, problematiserar dagens fokus på framsteg och ekonomisk tillväxt som ligger till grund för normativ historieskrivning och pågående klimatkris.

För mer information och anmälan sormlandsmuseum.se

Kontakt

Adress: Tolagsgatan 8
Telefon: 0155-245700

Kommande datum

  • Torsdag 01/10 2020
    00:00 - 23:59
  • Fredag 02/10 2020
    00:00 - 23:59
  • Lördag 03/10 2020
    00:00 - 23:59