Krafttag för bättre vatten

Bilder på vatten i olika former.

Idag

En fotoutställning med goda exempel på hur vi tillsammans kan tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vattens kvalitet och livskraft.

Fotoutställningen Krafttag för bättre vatten kommer finnas på Stadsbron under perioden 6 april-1 maj.

Invigning den 8 april, läs mer här. 

Det är Johan Hammar som har tagit bilderna till utställningen. Johan har stor erfarenhet av att fotografera vatten och har under flera år dokumenterat svenska sötvatten från norr till söder. Både från luften och under ytan. Johan har givit ut boken Sötvatten – en värld av liv och blev 2019 utsedd till Årets naturfotograf av Naturvårdsverket. Drivkraften är berättandet och att skapa bilder som berör. Därutöver har han under många år arbetat som biolog med inriktning på sötvatten och vattenvårdsåtgärder.

- Det har varit väldigt spännande att följa projektet LIFE IP Rich Waters på nära håll och fotografera några av alla åtgärder som genomförts. Engagemanget för våra vatten hos markägare, organisationer och myndigheter är fantastiskt att se och inger hopp. Min förhoppning är att utomhusutställningen ska förmedla det och inspirera till fortsatt arbete med att förbättra våra vatten, säger Johan Hammar.

Om LIFE IP Rich Waters

Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till nytta, nöje och rekreation. I Sverige tar vi vårt vatten för givet. Samtidigt är många svenska vatten övergödda och förorenade av miljögifter. Dammar och kraftverk hindrar fisk från att vandra till sina lekområden och miljön kring åar och älvar utarmas.

EU-projektet LIFE IP Rich Waters har sedan 2017 arbetat för att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Södermanland är representerat i projektet genom Länsstyrelsen i Södermanland, Nyköpings kommun, Katrineholms kommun och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

- I projektet har vi testat ny teknik, utvecklat nya metoder och visat hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. Här i Södermanland har Länsstyrelsen varit engagerad i 6 delprojekt som spänner över LIFE IP Rich Waters alla temaområden.

Kontakt

Arrangör: Länsstyrelsen Sörmland, Nyköpings kommun m fl

Plats: Stadsbron

Adress: Västra Storgatan, 611 31 Nyköping

Kommande datum

  • Fredag 19/04 2024
  • Lördag 20/04 2024
  • Söndag 21/04 2024
  • Måndag 22/04 2024
  • Tisdag 23/04 2024
  • Onsdag 24/04 2024
  • Torsdag 25/04 2024
Visa alla