Gratis

Psykisk ohälsa och medberoende

Bild på en kvinna, Ingrid Lindholm

Tisdag 01/12 2020 , kl. 18:00 - 20:00

Medberoende när det gäller missbruk är ett vanligt begrepp och
förenklat förklarat när den anhöriga går in i en anpassning och
beroende till den som missbrukar, som gör att personen ”tappar” bort
sig själv. Samma mekanismer kan gälla för anhöriga till personer med
psykisk ohälsa.

I den här föreläsningen går vi igenom vad som händer om man som
anhörig bygger sin identitet på stöttande och att hela tiden finnas där
för någon annan. Fakta om anhörigas situation, vad forskningen
säger och vad anhöriga själva säger tas upp. Vi kommer också att
titta på mekanismerna bakom ”medberoende” och olika sätt att
komma ur detta.

Föreläsningen riktar sig till dig som känner igen dig i följande:

• Bygger din identitet på att du hela tiden finns där och stöttar någon annan?
• Har du svårt att sätta gränser?
• Har du svårt att veta vem du är och vad du själv vill?

Det är gratis att delta!

Tid: tisdag den 1 december kl 18.00 – 20.00
Plats: Du lyssnar digitalt via videosamtal/telefonsamtal då
föreläsningen kommer att livesändas.

Anmälan till Anhörigstöd: mejla din anmälan senast måndag den
30 november till anhorigstod@nykoping.se

Du får en länk till video/telefon mejlad till dig närmre föreläsningen.
Varmt välkommen!

Kontakt

Plats: Digital föreläsning

Telefon: 0155 - 457410

Kommande datum

  • Tisdag 01/12 2020
    18:00 - 20:00