Hälsa & Välmående

QiGong 10 Buddha Stretches

Lördag 29/05 2021 , kl. 10:00 - 17:00

Pris: 600 kr / 60 €

QiGong 10 Buddha Stretches

!!! OBS: På grund av den nuvarande Corona-situationen kan kurserna tyvärr inte genomföras som planerat!!!

Nytt datum: antagligepå hösten!

Om du vill bli informerad personligen om det nya datumet, skicka ett emalj till info@swedenexperiencetours.com

The 10 Buddha Stretches as a beginner course aims to provide the necessary tools for everyone to start an individual QiGong practice. During this course we will work on body stretching, muscle strengthening, motor coordination, meditation and body massage (Do In). Do In is a self-massage technique of Chinese origin that uses the points of the energetic meridians of the human body, known in traditional Chinese medicine practices, such as acupuncture. It is a curative, preventive technique and can be practiced every day.

De 10 Buddha Stretches som en nybörjarkurs kommer att ge alla de verktyg de behöver för att starta en individuell QiGong-rutin. Under denna workshop kommer vi att arbeta med kroppssträckning, muskelförstärkning, motorik, meditation och kroppsmassage (Do In). Do In är en självmassage-teknik av kinesiskt ursprung som använder poängen för de energiska meridianerna i människokroppen, känd i traditionell kinesisk medicin, såsom akupunktur. Det är en botande, förebyggande teknik och kan övas varje dag.

This workshop is part of a 4-days-program! 

5 different workshops in Tai Chi, QiGong, meditation and massage with Urbano from Portugal. You can choose between half-day and full-day courses, book the weekend-package or the full 4-days-package.

5 olika kurser i Tai Chi, QiGong, meditation och massage med Urbano från Portugal.
Du kan välja mellan halvdagskurs och heldagskurs, boka ett helgpaket eller hela 4-dagarspaketet.
Kurserna hålls på engelska, men en översättning till svenska är möjlig.

 

!!! Det nya datumet är inte bestämt ännu!!! Troligen i september/oktober 2020!!!

!!! The new dates aren't fixed yet !!! Probably in september/october 2020!!!

QiGong DaWu, Self Massage and Meditative Session (full-day)

Thai Yoga Massage (with cloths!) (half-day)

QiGong 10 Buddha Stretches (full-day)

Tai Chi 7 & 8 Yang Movements (half-day)

QiGong The 7 Healing Movements + Meditative Session (half-day)

Full program and pictures available under / hela programmen och bilder finns på Swedenexperiencetours webbplats.

 

 

Tillgänglighet

utedass, bussförbindelse station Inneberga

Kontakt

Plats: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping

Adress: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping
Telefon: +49 1573 0972593

Kommande datum

  • Lördag 29/05 2021
    10:00 - 17:00