QiGong The 7 Healing Movements + Meditative Session

Söndag 30/05 2021 , kl. 14:00 - 17:00

Pris: 350 kr / 35 €

QiGong The 7 Healing Movements + Meditative Session

!!! OBS: På grund av den nuvarande Corona-situationen kan kurserna tyvärr inte genomföras som planerat!!!

Nytt datum: antagligepå hösten!

Om du vill bli informerad personligen om det nya datumet, skicka ett emalj till info@swedenexperiencetours.com

 

During this course we will practice the 7 healing exercices and the Dao 5 elements active meditation. They stimulate the conduction of energy (Chi) through the body's energy channels (meridians) using energy visualization, breathing techniques and body movements, allowing to reach the balance between body, mind and spirit through the exercices and meditation.

Under denna kurs kommer vi att praktisera de 7 helande övningarna och aktiv meditation av Dao 5-elementen. De stimulerar ledning av energi (Chi) genom energikanalerna (meridianerna) i kroppen med hjälp av energi visualisering, andningstekniker och kroppsrörelser, varigenom balansen mellan kropp, ande och själ uppnås.
            

 

This workshop is part of a 4-days-program! 

5 different workshops in Tai Chi, QiGong, meditation and massage with Urbano from Portugal. You can choose between half-day and full-day courses, book the weekend-package or the full 4-days-package.

5 olika kurser i Tai Chi, QiGong, meditation och massage med Urbano från Portugal.
Du kan välja mellan halvdagskurs och heldagskurs, boka ett helgpaket eller hela 4-dagarspaketet.
Kurserna hålls på engelska, men en översättning till svenska är möjlig.

 

!!! Det nya datumet är inte bestämt ännu!!! Troligen i september/oktober 2020!!!

 

!!! The new dates aren't fixed yet !!! Probably in september/october 2020!!!

 

QiGong DaWu, Self Massage and Meditative Session (full-day)

Thai Yoga Massage (with cloths!) (half-day)

QiGong 10 Buddha Stretches (full-day)

Tai Chi 7 & 8 Yang Movements (half-day)

QiGong The 7 Healing Movements + Meditative Session (half-day)

 

full program and pictures available under / hela programmen och bilder finns på

http://www.swedenexperiencetours.com/en/workshops.html

Tillgänglighet

utedass, bussförbindelse station Inneberga

Kontakt

Plats: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping

Adress: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping
Telefon: +49 1573 0972593

Kommande datum

  • Söndag 30/05 2021
    14:00 - 17:00