Rädda Östersjön

Östersjön med text ”Rädda Östersjön”
Pris: 200 kr Köp
Pris: 200 kr

Föredrag, utställning och paneldiskussion "Rädda Östersjön". Syfte att öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd och vad vi alla kan göra för att förbättra tillståndet.

Program för "Rädda Östersjön" i aulan på Nyköpings Gymnasium (Gripenskolan) den 17 april.

  • Kl. 17.00 Samling
  • Kl. 17.30 Landshövding Beatrice Ask öppnar och välkomnar
  • Kl. 17.40 "I love Östersjön" - Föredrag av Anneli Carlén, marinbiolog och verksamhetsledare för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
  • Kl. 18.15 Mingel med förtäring i utställningen "I love Östersjön"
  • Kl. 19.00 "Vision om en frisk Östersjö" - Föredrag av Helene Limén, Fil dr och omvärldsanalytiker på stiftelsen Baltic Waters
  • Kl. 19.45 "Biologisk mångfald och mänsklig enfald" - Föredrag av Martin Emtenäs, journalist, författare och känd programledare bl a från SVT:s "Mitt i naturen"
  • Kl. 20.30 Paneldiskussion, moderator: P-O Asplund
  • Kl. ca 21.30 Avslutning

Kontakt

Plats: Nyköpings Gymnasium (Gripenskolan)

Adress: Nyköpings Gymnasiums Aula (Gripenskolan), Svedelius väg 7 – 9
Telefon: 070-5946611

Kommande datum