Hälsa & Välmående

Tai Chi 7 & 8 Yang Movements

Söndag 30/05 2021 , kl. 10:00 - 12:30

Pris: 350 kr / 35 €

Tai Chi 7 & 8 Yang Movements

!!! OBS: På grund av den nuvarande Corona-situationen kan kurserna tyvärr inte genomföras som planerat!!!

Nytt datum: antagligepå hösten!

Om du vill bli informerad personligen om det nya datumet, skicka ett emalj till info@swedenexperiencetours.com

 

Tai Chi is known as "meditation in movement" and is as well a martial art. This practice promotes the constructive and curative work of the vital energy and amplifies its effects in the body health. In this workshop we will practice the 7 and 8 Yang Thai sequences that are accessible to everyone, exploring the calm mind and exercising the body in a smooth and relaxing energy. Your benefits will be improved strength, flexibility, balance, peace of mind, reduction of pain and stress as well as increased body energy (Chi).

Tai Chi är känd som "meditation i rörelse" och är en kampsport. Denna rörelse främjar det konstruktiva och helande arbetet med livsenergi och ökar dess effekt på kroppens hälsa. I den här workshopen övar vi de 7 och 8 Yang Thai-sekvenserna som är tillgängliga för alla för att utforska det lugna sinnet och träna kroppen i en mild och avkopplande energi. Märkbara effekter är ökad styrka, flexibilitet, balans och vila, minskning av smärta och stress samt ökad kroppsenergi (Chi).

 

This workshop is part of a 4-days-program! 

5 different workshops in Tai Chi, QiGong, meditation and massage with Urbano from Portugal. You can choose between half-day and full-day courses, book the weekend-package or the full 4-days-package.

5 olika kurser i Tai Chi, QiGong, meditation och massage med Urbano från Portugal.
Du kan välja mellan halvdagskurs och heldagskurs, boka ett helgpaket eller hela 4-dagarspaketet.
Kurserna hålls på engelska, men en översättning till svenska är möjlig.

 

!!! Det nya datumet är inte bestämt ännu!!! Troligen i september/oktober 2020!!!

 

!!! The new dates aren't fixed yet !!! Probably in september/october 2020!!!

 

QiGong DaWu, Self Massage and Meditative Session (full-day)

Thai Yoga Massage (with cloths!) (half-day)

QiGong 10 Buddha Stretches (full-day)

Tai Chi 7 & 8 Yang Movements (half-day)

QiGong The 7 Healing Movements + Meditative Session (half-day)

 

full program and pictures available under / hela programmen och bilder finns på

http://www.swedenexperiencetours.com/en/workshops.html

Tillgänglighet

utedass, bussförbindelse station Inneberga

Kontakt

Plats: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping

Adress: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping
Telefon: +49 1573 0972593

Kommande datum

  • Söndag 30/05 2021
    10:00 - 12:30