QiGong DaWu, Do In (self-massage) and Meditative Session

Torsdag 27/05 2021 , kl. 10:00 - 17:00

Pris: 600 kr / 60 €

QiGong DaWu

+ Do In (self-massage) + meditative session 

 

!!! OBS: På grund av den nuvarande Corona-situationen kan kurserna tyvärr inte genomföras som planerat!!!

Nytt datum: antagligepå hösten!

Om du vill bli informerad personligen om det nya datumet, skicka ett emalj till info@swedenexperiencetours.com

 

During this workshop we will practice the 8 movements for QiGong DaWu, the Great Dance. It stimulates the gentle breath and calm mind, promotes good form, circulation of energy and blood and increases joints flexibility. You will also learn the self-massage technique Do In which is of chinese origin. It uses the points of the energetic meridians of the human body known in traditional Chinese medicine practices, such as acupuncture. It is a curative, preventive technique and can be practiced every day.  

Under denna workshop kommer vi att lära oss de 8 rörelserna i QiGong DaWu, den stora dansen. QiGong DaWu stimulerar andning, lugnar sinnet, främjar energi och blodcirkulation och ökar flexibiliteten i lederna. Du kommer också att lära dig självmassagetekniken Do In som är av kinesiskt ursprung. Den använder poäng för de energiska meridianerna i människokroppen som är kända i traditionell kinesisk medicin, såsom akupunktur. Det är en botande, förebyggande teknik och kan övas varje dag.

 

This workshop is part of a 4-days-program! 

5 different workshops in Tai Chi, QiGong, meditation and massage with Urbano from Portugal. You can choose between half-day and full-day courses, book the weekend-package or the full 4-days-package.

5 olika kurser i Tai Chi, QiGong, meditation och massage med Urbano från Portugal.
Du kan välja mellan halvdagskurs och heldagskurs, boka ett helgpaket eller hela 4-dagarspaketet.
Kurserna hålls på engelska, men en översättning till svenska är möjlig.

 

!!! Det nya datumet är inte bestämt ännu!!! Troligen i september/oktober 2020!!!

 

!!! The new dates aren't fixed yet !!! Probably in september/october 2020!!!

 

QiGong DaWu, Self Massage and Meditative Session (full-day)

Thai Yoga Massage (with cloths!) (half-day)

QiGong 10 Buddha Stretches (full-day)

Tai Chi 7 & 8 Yang Movements (half-day)

QiGong The 7 Healing Movements + Meditative Session (half-day)

 

full program and pictures available under / hela programmen och bilder finns på

http://www.swedenexperiencetours.com/en/workshops.html

 

Tillgänglighet

utedass, bussförbindelse station Inneberga

Kontakt

Plats: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping

Adress: Inneberga Sörgården, 61193 Nyköping
Telefon: +49 1573 0972593

Kommande datum

  • Torsdag 27/05 2021
    10:00 - 17:00